Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een organisatie die zich inzet om kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen de kans te geven om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. Het fonds biedt ondersteuning aan gezinnen die te maken hebben met armoede, zodat hun kinderen toch de mogelijkheid krijgen om aan sport en cultuur deel te nemen.

Het doel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is om de drempels van financiële beperkingen weg te nemen, zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te groeien door middel van sport en culturele ervaringen. Het fonds wordt gesteund door de overheid en werkt samen met partners zoals zwemschool "De Oceaan" om armoede te bestrijden en kinderen te helpen deel te nemen aan sport- en zwemactiviteiten.

Dus als jouw kind geïnteresseerd is in sporten en zwemmen, maar je hebt moeite om dit financieel mogelijk te maken, kun je contact opnemen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur om te zien of zij kunnen helpen. Het fonds wil ervoor zorgen dat financiële beperkingen geen belemmering vormen voor kinderen om te genieten van sport en cultuur.